2-talig

Tot nu toe had ik al mijn werk in het Nederlands geschreven en gepubliceerd, ook al is het niet mijn moedertaal. Het was duidelijk voor mij dat dit boek tweetalig zou moeten zijn. De vader van mijn dochter praat Engels tegen haar, en zo zouden ze het boek samen kunnen lezen. En natuurlijk eerst in het Nederlands, want de context van het verhaal is Nederlands. Dat is raar, zou je denken, want ik praat Spaans tegen mijn dochter. Maar ik zal het boek natuurlijk in het Spaans aan mijn dochter blijven voorlezen en op de Baskische school kan het in het Baskisch voor haar worden gelezen.

Dat is nou zo leuk aan Amsterdam. Steeds meer kinderen worden tweetalig, drietalig of zelfs viertalig opgevoed dankzij alle culturen die in deze stad samenleven. Ook een verrijking voor de Nederlandse kinderen die zo vroeg al aan verschillende talen worden blootgesteld. Sommigen van ons moesten ons best doen om goed te worden in andere talen; deze kinderen krijgen deze gift cadeau vanaf hun beginjaren. En de taal gaat gepaard met een cultuur. Deze kinderen zijn niet alleen thuis in meerdere talen, maar ook in meerdere culturen! Voor mij betekent dit dat deze kinderen als ze volwassen zijn meer open zullen staan om “het andere” te begrijpen en meer empathie zullen hebben. In mijn ogen,  hoe meer meertaligheid, hoe meer kans op een betere wereld!

 

Up until now I have written and published all my work in Dutch, even if it is not my mother tongue. For me it was clear that this book should be bilingual (also in English). My daughter’s father speaks English to her and in that way they could read it together. And of course I wanted Dutch first, because the context of the story is Dutch. Strange, you would think, because I speak Spanish to my daughter. Of course I will just read it to her in Spanish and when she goes to the monthly Basque School, it will be read to her in Basque.

This is the fortunate story about Amsterdam. More and more children are being raised as bilingual or even trilingual thanks to all the cultures living together in this great city. That means also enrichment for the Dutch kids since they are exposed to different languages at such an early stage. Some of us had to work hard to acquire our skills in other languages; these children have this gift right from the start. And a language is always linked with a culture, which means that these children are not only at home in more than one language, but also in more than one culture! In my opinion, this means that when these children grow up, they will be able to understand “the other” much better and to empathise much more with “that other”. In my view, the more multilingualism, the more possibilities exist for a better world!